geen contract CZ en Caresq 2019


Na lang beraad hebben wij besloten om voor 2019 GEENcontract te ondertekenen met CZ ( hier vallen ook onder; Delta Lloyd en Ohra) en Caresq.

De reden hiervoor is dat het geboden contract hoge administratieve lasten en lage tarieven met zich meebrengt waardoor er te weinig ruimte voor kwalitatief goede behandeling, bij- en nascholing en innovatie is.

 

Wat betekent dit voor u?

 

Bent u verzekerd bij een van deze zorgverzekeraars? Dan verandert er nu nog niets. Maar vanaf  01-01-2019 dus wel.

 

Wij kunnen dan niet meer de behandelingen rechtstreeks bij de zorgverzekering declareren. U krijgt zelf de rekening van ons. Deze betaalt u door middel van een factuur. U kunt de factuur declareren bij uw verzekering en u krijgt (indien u hiervoor verzekerd bent) een deel van het bedrag terug.

 

Hoeveel moet ik dan zelf betalen?

 

Dat verschilt per verzekering maar ook per pakket. Wij kunnen u informeren over de prijs van de behandeling. Voor informatie over welk deel u daarvan terug krijgt moet u zelf contact opnemen met uw eigen zorgverzekeraar.

 

 

PS: Bij CZ geldt bovenstaand voor fysiotherapie. Niet voor oefentherapie!

 

Bertine Meurs en Albert Zwolsman

Fysiocentrum Enkhuizen, Hoogkarspel, Venhuizen en Wijdenes

Geplaatst op 12 november 2018